Általános Szerződési Feltételek

Hatályos 2022. január 26. napjától

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a Kulcsár Vetőmag Kft. valamennyi, a https://mauxp.hu honlapon (a továbbiakban: „Webáruház”) elérhető és megvásárolható árucikkére érvényesek. A Webáruház használatához szükséges, jelen ÁSZF-ben nem szereplő tájékoztatást a https://mauxp.hu honlapon elérhető egyéb tájékoztatók nyújtják.

A Webáruház használatával, Ön, mint vásárló (a továbbiakban: „Vásárló”) elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat.

1. A szerződő partner adatai

A szerződés a Kulcsár Vetőmag Kft-vel (a továbbiakban: „Eladó”) jön létre.

Név: Kulcsár Vetőmag Kft. 

Székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Korpos u. 5/a.;

Nyilvántartó cégbíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága,

Cégjegyzékszám: 09-09-008012

Adószám: 12657544-2-09,

Számlaszám: 11738084-23878826

Képviselő: Kulcsár Lajos Gábor ügyvezető

Ügyfélszolgálati elérhetőségek:

Webáruház ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 70 530 3888

Munkanapokon: 8.00-16.00 között hívható

Email: rendeles@mauxp.hu

2. A vásárlás menete és a szerződés létrejötte

A megrendelni kívánt termék lényeges tulajdonságairól, vételárának adóval megnövelt teljes összegéről, valamint a szállítás díjáról, időtartamáról és egyéb feltételeiről a Vásárló a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat.

A Vásárló a „Kosárba teszem” feliratra kattintva tudja a terméket virtuális kosarába helyezni.  

A Kosár aktuális tartalma bármikor ellenőrizhető, tartalma módosítható. A Webáruház felületén a Vásárló választhat, hogy tovább tájékozódik-e a Webáruházban vagy befejezi a tájékozódást és elkezdi a megrendelés folyamatát a „Kosárba teszem” gombra kattintva. Ha a Vásárló az utóbbi lehetőséget választotta, akkor megjelenik a kosár tartalma, ahol leellenőrizheti kosarának tartalmát (kiválasztott termék megjelölése, méret és egyéb specifikáció; darabszám; darab/bruttó vételár; fizetendő bruttó vételár, termék fotója stb.). 

A Kosár oldalon a Vásárló módosítani tudja a megrendelést, és tételt tud törölni és hozzáadni a kosárhoz. 

A Webáruházban a minimum rendelési összeg bruttó 5.000, – Ft. Lehetőség van arra is, hogy a Vásárló a fent meghatározott minimum összegnél kevesebb terméket rendeljen, azonban ebben az esetben a rendelést e-mailben kell leadnia a rendeles@mauxp.hu  címen. Az e-mail útján így leadott rendeléssel a Vásárló elfogadja a jelen ÁSZF-rendelkezéseit. 

Ha a Vásárló a termékeket kiválasztotta, akkor a „Tovább a pénztárhoz” feliratra kattintva véglegesítheti a megrendelést a kért adatok megadásával. Vásárolni a Webáruház felületén történő regisztrációval vagy a közösségi média fiókkal lehet. A Webáruházban történő vásárláshoz a Vásárlónak szükséges megadnia a számlázási és a szállítási cím adatait. Amennyiben a Vásárló nem ad meg eltérő szállítási címet, a Termékek a számlázási címre kerülnek kiszállításra. 

Amennyiben a Vásárló már regisztrált felhasználó, úgy a Vásárló felhasználónevének vagy e-mail címének, valamint a Vásárló által használt jelszónak a beírását és a belépést követően a korábban megadott adatok alapján ezek automatikusan kitöltésre kerülnek, amelyeken a Vásárló bármikor változtathat.

A számlázási és szállítási adatok megadását követően, a Vásárlónak a kívánt fizetési módot kell kiválasztania rendelkezésre álló lehetőségek közül, majd a „Megrendelés elküldése” feliratra kattintva a Vásárló véglegesítheti a megrendelés elküldését az Eladó részére. 

A Vásárló az adatbeviteli hibákat és a megvásárolni kívánt Termékeket a megrendelés során bármikor javítani tudja, illetve a Termékeket törölheti, azok mennyiségét növelheti, illetve csökkentheti. 

Amennyiben a Vásárló az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával véglegesítette és a “Megrendelés elküldése” gombra rákattintott, akkor megrendelést ad le, mely a Vásárló részéről ajánlatnak minősül. Ezen ajánlat azonban nem jár automatikusan azzal, hogy az Eladó a Vásárló ajánlatát elfogadta (lásd az alábbi 3. pontban foglaltakat). 

Ha a Vásárló Terméke(ke)t helyezett a kosarába, azonban anélkül hagyja el a Webáruházat, hogy a kosárban lévő termékekre vonatkozóan megrendelést adott volna le, a kosár tartalma törlődik. A Webáruházban bemutatott termékkínálat nem képez Eladóra nézve jogilag kötelező érvényű ajánlattételt. A Webáruházban szereplő információk, paraméterek, képek, árak és elérhetőségi adatok tájékoztató jellegűek, Eladó az esetleges hibákért felelősséget nem vállal. Eladó az ár-változtatás jogát kifejezetten fenntartja. 

A mindenkori vételár, vagyis a Termékért a fogyasztói forgalomban fizetendő bruttó ár az adott Termék mellett minden esetben van feltüntetve, amely magában foglalja az általános forgalmi adót és az árut terhelő más adókat, de nem tartalmazza a szállítási költséget.


3. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, szerződés létrejötte

Miután a Vásárló elküldte megrendelését, ezt legkésőbb 48 órán belül automatikus e-mailben az Eladó visszaigazolja a Vásárlónak, amely megerősíti, hogy az Eladó megkapta a Vásárló által elküldött megrendelést. Az automatikus e-mail a megrendelés részleteit is tartalmazza. Ez az automatikus e-mail (tértivevény) nem jelenti a Vásárló megrendelésének elfogadását, hanem csupán arról tájékoztatja a Vásárlót, hogy megrendelése beérkezett az Eladóhoz. Az ajánlat/megrendelés Eladóhoz történő beérkezése a Vásárló részéről ajánlati kötöttséget eredményez.

Az Eladó a Vásárló ajánlatát (megrendelését) külön elfogadó e-mail útján fogadja el. A felek között a szerződés az ajánlat Eladó általi elfogadásáról szóló, az Eladó által a Vásárló részére megküldött külön e-mail Vásárlóhoz történő megérkezésekor jön létre, és nem a megrendelés automatikus visszaigazolásáról szóló e-mail (48 órán belüli) megérkezésével. Az adott esetben tévedésből vagy programhiba miatt visszaigazolt alacsony ár vagy készlethiány esetén az Eladó nem köteles a termék leszállítására az automatikus visszaigazolásban foglalt feltételekkel.

Amennyiben az Eladó minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor Eladó nem

köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától. Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelést indokolt esetben visszautasítsa, vagy bármikor, átmenetileg vagy véglegesen visszavonja, így különösen valótlan vagy hiányos adatok megadása; a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megsértése, vagy az Eladó, a szolgáltatás rendszerével vagy a termékekkel történő bármilyen visszaélés esetén. A visszautasítás, illetve visszavonás okáról az Eladó a Vásárlót e-mail üzenetben tájékoztatja.

A Webáruház elérhetetlensége vagy nem megfelelő működése (és emiatt bizonyos megrendelés meg nem érkezése) miatt az Eladó felelőssége kifejezetten kizárt. Amennyiben megrendelést adott le, de nem kapott visszaigazolást a megrendelés megérkezéséről, kérjük vegye fel a kapcsolatot az Eladóval a Webáruházon, illetve a jelen ÁSZF-ben meghatározott e-mail címen.

Eladó kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Vásárló rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Ptk., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés – amennyiben a Vásárló a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

Alkohol tartalmú termékeinket kizárólag 18 év feletti megrendelő személy részére tudjuk teljesíteni. A megrendelés leadásával a megrendelő akként nyilatkozik, hogy a 18. életévét betöltötte.

4. A megrendelés adatainak tárolása

A megrendelés adatait az Eladó tárolja. Ha nyomtatott formában is meg szeretné kapni a Vásárló, akkor kinyomtathatja a “Megrendelés visszaigazolása” -t. Ez akkor jelenik meg a Vásárló képernyőjén, miután elküldte megrendelését. Miután Ön megadta az Eladó részére az email-címét, az Eladó – a 3. pontban említett, megrendelést visszaigazoló e-mailben – elküldi Önnek megrendelésének valamennyi lényeges adatát e-mailben, melyet szintén kinyomtathat. Az adatkezeléssel összefüggésben lásd. 14. pont.

5. Elállási jog

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy Vásárló (Ptk. 8:1§ (1) bek. 3. pont szerinti fogyasztó) a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el. 

Jelen tájékoztató hiányában jogosult Vásárló 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát. Ha az Eladó a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap. 

Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen fogyasztónak minősülő Vásárló, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.

A fogyasztónak minősülő Vásárló a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát. A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését. Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztónak minősülő Vásárlót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli. 

A visszaküldendő termékhez a Vásárlónak mellékelnie kell a szállítólevelet, és lehetőség szerint megjelölendő a visszaküldés oka is és a Vásárlónak jól látható módon fel kell tüntetnie a visszaküldendő termék csomagolásán: “MAISON AUX POIS webáruház visszáru”. A visszaküldés okának megjelölése, azaz az elállási jog indokolása nem kötelező, így amennyiben a Vásárló nem tünteti
fel a visszaküldés okát, az nem jelenti elállási jogának elvesztését, vagy ezen okból bármely kapcsolódó jogának csorbulását.

Nem illeti meg az elállási jog a Vásárlót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak. 

A Vásárló szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát 

a.)a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti; 

b.) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ; 

c.) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; 

d.) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; 

e.) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel; 

f.) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor; 

g.) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából; 

h.) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta; 

i.) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével; 

j.) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében; 

k.) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki; 

l.) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát. 

Az Eladó a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a fogyasztónak minősülő Vásárló részére, beleértve a szállítási díjat is. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha fogyasztónak minősülő Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag fogyasztónak minősülő Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli. 

A fogyasztónak minősülő Vásárló köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Eladó részére történő megküldésétől számított 14 napon belül sem visszaküldeni vagy az Eladó címen leadni. 

Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül, amelyet a dokumentum alán talál meg.

A fogyasztónak minősülő Vásárló akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli. Az eladó nem köteles a Vásárló része megtéríteni azon többletköltségeket, amely az Eladó által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A visszatérítést az Eladó mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy a fogyasztónak minősülő Vásárló bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. 

Amennyiben a fogyasztónak minősülő Vásárló élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti az Eladó elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével), telefonon, vagy akár személyesen is. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el az Eladó. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza a Vásárló az Eladó részére.  

A fogyasztónak minősülő Vásárló csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. 

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet ITT érhető el. 

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve ITT érhető el. 

A fogyasztónak minősülő Vásárló egyéb panaszával is megkeresheti az Eladót a jelen ÁSZF-ben található elérhetőségeken. 

6. Árak, fizetési módok és szállítás

Webáruházban a termékek mellett feltüntetett ár magyar forintban értendő és tartalmazza a törvényben rögzített ÁFA-t, ehhez számítandó még a szállítási költség és az utánvét díja, melyet a termék ára nem tartalmaz, azaz e költség a termék árán felül felmerülő költség. Az ár a megrendelés időpontjában feltüntetett ár.

A konkrét szállítási határidőről a mindenkori megrendelési folyamat során az Eladó e-mailben tájékoztatja a Vásárlót. Amennyiben az ott megadott szállítási idő nem tartható be, e-mailben fogja az Eladó Önt erről tájékoztatni. A szerződés létrejöttét követően az Eladó egy automatikus e-mailben értesíti a Vásárlót arról, hogy a termék kiszállítás alatt áll.


A Webáruházban a fizetési módokról a kezdőlapon tájékozódhat a Vásárló a „Fizetési módok” alatt.

A kiszállítást a BAZ Express Csomag Logisztika Kft. (székhely: 3937 Komlóska, Rákóczi F. u. 121.) végzi.  

7. Szállítási költségek

A szállítási költséget a megrendelést visszaigazoló e-mail tartalmazza, valamint az Eladó a Webáruházban is feltünteti a kezdőlapon a „Szállítási díjak és átvételi módok” alatt. 

Ha a Vásárló sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a futártól kérnie kell jegyzőkönyv felvételét. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét az Eladó díjmentesen biztosítja.

8. Szavatosság

Hibás teljesítés

A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. 

Fogyasztónak minősülő Vásárló és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely a Polgári Törvénykönyv kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el. A Polgári Törvénykönyv ITT érhető el. 

Több szavatossági jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Vásárlókat illeti meg. 

Kellékszavatosság  

Milyen esetben élhet a Vásárló a kellékszavatossági jogával?  

Vásárló az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.  

Milyen jogok illetik meg a Vásárlót a kellékszavatossági igénye alapján?  

A Vásárló – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.  

Milyen határidőben érvényesítheti a fogyasztónak minősülő Vásárló kellékszavatossági igényét?  

Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Felhívjuk Vásárlóink figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.  

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?  

Vásárló az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.  

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?  

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Webáruházat üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte utáni igények vonatkozásában Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

Termékszavatosság  

Milyen esetben élhet a fogyasztónak minősülő Vásárló a termékszavatossági jogával?  

Ingó dolog (termék) hibája esetén fogyasztónak minősülő Vásárló – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.  

Milyen jogok illetik meg a Vásárlót a termékszavatossági igénye alapján?  

Termékszavatossági igényként a fogyasztónak minősülő Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.  

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?  

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.  

Milyen határidőben érvényesítheti a Vásárló termékszavatossági igényét?  

Termékszavatossági igényét a fogyasztónak minősülő Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.  

Kivel szemben és milyen feltételek mellett érvényesítheti a Vásárló a termékszavatossági igényét?  

Termékszavatossági igényét a fogyasztónak minősülő Vásárló kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.  

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?  

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:  

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy  

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy  

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.  

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.  

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.  

Eljárás szavatossági igény érvényesítése esetén

A fogyasztónak minősülő Vásárló kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy nyugtával). 

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az Eladót terhelik (Ptk. 6:166. §). 

Az Eladó a fogyasztónak minősülő Vásárló nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani. 

Ha az Eladó a fogyasztónak minősülő Vásárló szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztónak minősülő Vásárlót. 

Az Eladó a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni. 

Az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a 15 napot meghaladja, akkor az Eladó a fogyasztónak minősülő Vásárlót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztónak minősülő Vásárló előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

9. Tulajdonjog fenntartása

A vételár teljes kifizetésig a termék az Eladó tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból –a Vásárló birtokába kerül, felelősséggel tartozik az Eladó irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

10. Fizetés, esedékesség

A termék kifizetése a Vásárló választása szerint történhet 

  • bankkártyával (online fizetés),
  • Apple Pay alkalmazással (iOS rendszert futtató készülékről történő megrendelés esetén),
  • Google Pay alkalmazással (Android rendszert futtató készülékről történő megrendelés esetén),
  • közvetlen banki átutalás útján. 

Webáruházunk részére a Stripe Payments Infrastructure biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét. Az online bankkártyás fizetések a Stripe rendszerén keresztül valósulnak meg. Bankkártyás fizetéskor Önt nem irányítjuk át fizető oldalra, a fizetés közvetlenül, integráltan a szolgáltató felületén a mi oldalunkon történik. A Webáruház az Ön kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet. 

Online fizetés és Apple Pay alkalmazáson keresztül történő, sikeres fizetés esetén a rendelés azonnal “Feldolgozás alatt” státuszba kerül, így az Eladó a lehető leghamarabb megkezdi az előkészítést / csomagolást. Fizetést követően automatikusan végszámlát állítunk ki a Számlázz.hu rendszerén keresztül.

Közvetlen banki átutalás esetén a rendelés az megrendelést követően kiállított, és a Vásárló által megadott e-mail címre elküldött számlán szereplő összeg maradéktalan, Eladó bankszámláján történő jóváírását követően kerül „Feldolgozás alatt”-i státuszba, amelyet követően az Eladó a lehető leghamarabb megkezdi az előkészítést / csomagolást. Közvetlen banki átutalás esetén kérjük a rendelésszámot feltüntetni a közleményben.

Ha a Vevő úgy nyilatkozik, hogy nincs adószáma, vagy az ügyletben nem áfaalanyként jár el, és ezért a számlázáshoz nem ad meg az adószámot, akkor a számlának nem kell vevői adószámot tartalmaznia.

11. Kapcsolatfelvétel

Esetleges kérdés vagy reklamáció esetén az Eladó az alábbi e-mailes, illetve, telefonos elérhetőségeken áll a Vásárlók rendelkezésére:

E-mail: rendeles@mauxp.hu

A Webáruház telefonos ügyfélszolgálat elérhetőségei: +36 70 530 3888

A Webáruház telefonos ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: H-P 8:00 – 16:00 óráig

12. Jogérvényesítési lehetőségek

Panaszügyintézés

Megrendelésével és a szállítással kapcsolatos reklamációit, észrevételeit szívesen várjuk a következő email címen: rendeles@mauxp.hu, amelyre legkésőbb 30 napon belül érdemi választ adunk.

A panasz elutasítása esetén az Eladó az elutasítás indokáról, valamint arról, hogy a Vásárló a panasz jellegétől függően mely hatóság, vagy békéltető testület eljárást kezdeményezheti, tájékoztatja a Vásárlót.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben az Eladó és a Vásárló között esetlegesen fennálló jogvita az Eladóval folytatott tárgyalások során nem rendeződik, a Vásárló bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá – amennyiben a Vásárló fogyasztónak minősül – fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ön számára:

– Panasztétel az illetékes fogyasztóvédelmi hatóságnál,

– Békéltető testület eljárásának kezdeményezése.

Az eljárásra a Vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye, ennek hiányában a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye szerinti békéltető testület illetékes. Az eljárásra – a Vásárló erre irányuló kérelme alapján – a fentiek szerint illetékes testület helyett a kérelemben megjelölt békéltető testület illetékes.

A vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület neve és székhelyének postai címe:

Hajdú-Bihar MegyeiBékéltető Testület

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Telefon: 06 52-500-710, 52-500-745

Fax: 06 52-500-720

E-mail: bekelteto@hbkik.hu

Az Eladót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében köteles a Békéltető Testület eljáró tanácsának elnöke által megküldött értesítés részére történt kézbesítésétől számított nyolc napon belül írásban nyilatkozni a fogyasztónak minősülő Vásárló
igényének jogosságát és az ügy körülményeit, valamint a tanács döntésének kötelezésként történő elfogadását illetően, nyilatkozatában meg kell jelölnie az állításait alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, valamint csatolnia szükséges azokat az okiratokat (ezek másolatát), amelyek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

A leírtakon felül az Eladó tájékoztatja a Vásárlókat, hogy az Európai Parlament és Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló 524/2013/EU rendeletével létrehozta az ún. online vitarendezési platformot. E platform célja, hogy elősegítse a fogyasztók és kereskedők közötti jogviták független, pártatlan, átlátható, eredményes, gyors és méltányos, bírósági eljáráson kívüli online rendezését.

Annak érdekében, hogy a fogyasztók széles köre előtt ismert legyen az online vitarendezési platform létezése, az Unióban letelepedett és online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőknek a weboldalukon a platformra vezető elektronikus linket kell elhelyezniük.

Az online vitarendezési platform egyablakos ügyintézési pontként működik azon fogyasztók és kereskedők számára, akik a fent hivatkozott EU rendelet hatálya alá tartozó jogvitáikat bírósági eljáráson kívül kívánják rendezni. Az online vitarendezési platform egy interaktív weboldal, amely elektronikus úton és díjmentesen elérhető az Unió intézményeinek valamennyi
hivatalos nyelvén, így magyarul is.

Az online vitarendezési platform elektronikus linkje http://ec.europa.eu/odr

13. Adatvédelem

Adatvédelmi tájékoztatónkat weboldalunk láblécében éri el.

14. Magatartási kódex

Eladó tájékoztatja a Vásárlókat, hogy magatartási kódexnek nem vetette alá magát.


15. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

Az Eladó jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandók.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2022.01.26.

Elállási nyilatkozat

– minta –

Alulírott __________________________________________ (név és azonosító adatok) kijelentem, hogy a köztem és a Kulcsár Vetőmag Kft. között az alábbi termékek ___________________ (termékek név és típus szerinti megjelölése) adásvétele tárgyában _____________-kor (szerződéskötés dátuma) ___________________ azonosító számon (megrendelés, vagy egyéb nyilvántartási szám megjelölése) létrejött szerződéstől a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-a alapján, a jelen nyilatkozatommal elállok.

Nyilatkozat kelte: __________________ (hely, időpont);

__________________

nyilatkozattevő fogyasztó nevének nyomtatott betűvel

__________________

fogyasztó aláírása

Scroll to Top